全新汉家族上市,售价21.58-32.98万元

全新汉家族上市,售价21.58-32.98万元

4月10日 ,产物实力周全进阶的比亚迪汉家族正式上市 ,此中汉DM-i售价21.58-28.98万元,汉DM-p售价31.98万元,汉EV创世版售价26.98-28.86万元。别的 ,比亚迪汉 EV 千山翠限量版也同步上市,售价为32.98万元 。

作为王朝系列的旗舰车型比亚迪汉不管在安全 、机能照旧奢华感上都可谓同级标杆,而本次改款以后新车在外不雅 、内饰、配置、动力等方面均有进级 。

起首是汉DM系列接纳了最新家族式设计语言 ,总体造型越发精美。前格栅内部换装了龙鳞亮面矩阵式中网,前包抄双侧直立的龙鳍导风片视觉效果颇为运动。车尾最年夜的变化在于尾灯,虽然照旧贯串式设计 ,但接纳了全新的中国结元素,这在王朝家族中照旧初次运用 。

 

内饰的变化实在不年夜,内饰的用料以及做工处于同级领先程度 ,而且新增了一体式运动座椅可选。中控台上那块悬浮式自顺应扭转屏依然是最年夜的亮点,车机体系则标配了DiLink 4.0(5G)智能网接洽统。在智能辅助驾驶方面DiPilot则增长了高速公路辅助 、紧迫车道连结辅助、聪明谦逊等功效 。

动力部门,汉DM-i车型搭载了骁云-插混1.5Ti高效策动机+机电构成的插电式混淆动力体系 , NEDC工况下百千米亏电油耗低至4.2L ,综合续航可达1300km,纯电续航最长可达242km。而汉DM-p车型则越发看重机能,搭载由骁云-插混1.5Ti高效策动机+前/后双机电构成的混淆动力体系 ,此中前机电最年夜功率160kW,后机电最年夜功率200kW,在NEDC工况下纯电续航202km ,百千米亏电油耗5.2L,0-100km/h加快仅需3.7秒。

接下来是汉EV创世版,外不雅上与此前的汉EV变化其实不较着 ,只做了一些细节的改动,前脸依然是龙颜美学设计,差别的是前包抄双侧的气流槽改成了圆弧形设计 ,在降低风阻的同时,也晋升了运动感 。

车身侧面侧裙也接纳了全新设计,而且与C柱上的龙爪痕设计一唱一和 ,别的汉EV创世版全系都配备了19英寸轮毂 ,轮毂样式也举行了从头设计,越发凸起了运动感。

尾部的设计则与汉DM系列连结一致,尾灯组一样接纳了中国结的设计语言 ,点亮后显患上很邃密,辨识度更高。

内饰方面,汉EV创世版接纳了环绕式风致设计语言 ,并插手了许多中国元素,好比古塔气势派头出风口、BYD Heart龙擎之心以及无级变色龙鳞副驾面板等 。

在用料上,作为比亚迪旗舰轿车 ,汉EV创世版车内接纳了年夜量皮质笼罩 、别的车内的木纹饰板和铝合金材质均是真材实料,一样撑持一体式运动座椅可选。

配置上汉EV创世版也搭载了DiLink 4.0(5G)智能网接洽统,和最新的DiPilot智能驾驶辅助体系 ,增长了高速门路驾驶辅助、紧迫车道连结辅助等功效,与现款比拟辅助驾驶程度获得了晋升。

动力方面,汉EV创世版有两驱以及四驱车型 ,两驱车型机电最年夜功率180kW ,最年夜扭矩350N.m,0-100km/h加快时间为7.9s,CLTC工况下续航里程可达715km;四驱车型综合最年夜功率380kW ,最年夜扭矩700N.m,0-100km/h加快时间为3.9s,CLTC工况下续航里程610km 。

末了来讲一说汉EV千山翠限量版 ,最出格确当然就是车漆,泛着璀璨细闪的冷翠青色,让人恍如置身于层层叠叠的升沉山峦中 。别的另有碳黑轮毂、熏黑前灯 、熏黑尾灯及高机能石绿四活塞卡钳等一系列专属套件 ,细节的地方无一不表现着这款限量版车型的高贵身份。车内一样以“千山翠”为主题,有年夜量麂皮笼罩,座椅为玄色+绿色双拼的一体式的运动座椅 ,动力上则与EV版的四驱车型不异。

红点车评

虽然比亚迪汉家族在同级之中的售价不是最高的,甚至比一些新权势产物低了不少,但论三电技能它必然是领先的 ,这也是为何汉家族在市场中可以或许获得广泛承认的缘故原由 。

在比亚迪前不久宣布的3月份的销量中 ,汉家族单月销量已经经到达12359辆。值患上留意的是,这照旧在没有DM-i车型环境下创造的成就。如今跟着汉DM-i车型的插手,汉家族也迎来了周全焕新 ,将来的市场体现越发值患上期待 。

完美体育-官方app下载

【读音】:

4yuè 10rì ,chǎn wù shí lì zhōu quán jìn jiē de bǐ yà dí hàn jiā zú zhèng shì shàng shì ,cǐ zhōng hàn DM-ishòu jià 21.58-28.98wàn yuán ,hàn DM-pshòu jià 31.98wàn yuán ,hàn EVchuàng shì bǎn shòu jià 26.98-28.86wàn yuán 。bié de ,bǐ yà dí hàn EV qiān shān cuì xiàn liàng bǎn yě tóng bù shàng shì ,shòu jià wéi 32.98wàn yuán 。

zuò wéi wáng cháo xì liè de qí jiàn chē xíng bǐ yà dí hàn bú guǎn zài ān quán 、jī néng zhào jiù shē huá gǎn shàng dōu kě wèi tóng jí biāo gǎn ,ér běn cì gǎi kuǎn yǐ hòu xīn chē zài wài bú yǎ 、nèi shì 、pèi zhì 、dòng lì děng fāng miàn jun1 yǒu jìn jí 。

qǐ shǒu shì hàn DMxì liè jiē nà le zuì xīn jiā zú shì shè jì yǔ yán ,zǒng tǐ zào xíng yuè fā jīng měi 。qián gé shān nèi bù huàn zhuāng le lóng lín liàng miàn jǔ zhèn shì zhōng wǎng ,qián bāo chāo shuāng cè zhí lì de lóng qí dǎo fēng piàn shì jiào xiào guǒ pō wéi yùn dòng 。chē wěi zuì nián yè de biàn huà zài yú wěi dēng ,suī rán zhào jiù guàn chuàn shì shè jì ,dàn jiē nà le quán xīn de zhōng guó jié yuán sù ,zhè zài wáng cháo jiā zú zhōng zhào jiù chū cì yùn yòng 。

 

nèi shì de biàn huà shí zài bú nián yè ,nèi shì de yòng liào yǐ jí zuò gōng chù yú tóng jí lǐng xiān chéng dù ,ér qiě xīn zēng le yī tǐ shì yùn dòng zuò yǐ kě xuǎn 。zhōng kòng tái shàng nà kuài xuán fú shì zì shùn yīng niǔ zhuǎn píng yī rán shì zuì nián yè de liàng diǎn ,chē jī tǐ xì zé biāo pèi le DiLink 4.0(5G)zhì néng wǎng jiē qià tǒng 。zài zhì néng fǔ zhù jià shǐ fāng miàn DiPilotzé zēng zhǎng le gāo sù gōng lù fǔ zhù 、jǐn pò chē dào lián jié fǔ zhù 、cōng míng qiān xùn děng gōng xiào 。

dòng lì bù mén ,hàn DM-ichē xíng dā zǎi le xiāo yún -chā hún 1.5Tigāo xiào cè dòng jī +jī diàn gòu chéng de chā diàn shì hún xiáo dòng lì tǐ xì , NEDCgōng kuàng xià bǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào dī zhì 4.2L,zōng hé xù háng kě dá 1300km,chún diàn xù háng zuì zhǎng kě dá 242km。ér hàn DM-pchē xíng zé yuè fā kàn zhòng jī néng ,dā zǎi yóu xiāo yún -chā hún 1.5Tigāo xiào cè dòng jī +qián /hòu shuāng jī diàn gòu chéng de hún xiáo dòng lì tǐ xì ,cǐ zhōng qián jī diàn zuì nián yè gōng lǜ 160kW,hòu jī diàn zuì nián yè gōng lǜ 200kW,zài NEDCgōng kuàng xià chún diàn xù háng 202km,bǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào 5.2L,0-100km/hjiā kuài jǐn xū 3.7miǎo 。

jiē xià lái shì hàn EVchuàng shì bǎn ,wài bú yǎ shàng yǔ cǐ qián de hàn EVbiàn huà qí shí bú jiào zhe ,zhī zuò le yī xiē xì jiē de gǎi dòng ,qián liǎn yī rán shì lóng yán měi xué shè jì ,chà bié de shì qián bāo chāo shuāng cè de qì liú cáo gǎi chéng le yuán hú xíng shè jì ,zài jiàng dī fēng zǔ de tóng shí ,yě jìn shēng le yùn dòng gǎn 。

chē shēn cè miàn cè qún yě jiē nà le quán xīn shè jì ,ér qiě yǔ Czhù shàng de lóng zhǎo hén shè jì yī chàng yī hé ,bié de hàn EVchuàng shì bǎn quán xì dōu pèi bèi le 19yīng cùn lún gū ,lún gū yàng shì yě jǔ háng le cóng tóu shè jì ,yuè fā tū qǐ le yùn dòng gǎn 。

wěi bù de shè jì zé yǔ hàn DMxì liè lián jié yī zhì ,wěi dēng zǔ yī yàng jiē nà le zhōng guó jié de shè jì yǔ yán ,diǎn liàng hòu xiǎn huàn shàng hěn suì mì ,biàn shí dù gèng gāo 。

nèi shì fāng miàn ,hàn EVchuàng shì bǎn jiē nà le huán rào shì fēng zhì shè jì yǔ yán ,bìng chā shǒu le xǔ duō zhōng guó yuán sù ,hǎo bǐ gǔ tǎ qì shì pài tóu chū fēng kǒu 、BYD Heartlóng qíng zhī xīn yǐ jí wú jí biàn sè lóng lín fù jià miàn bǎn děng 。

zài yòng liào shàng ,zuò wéi bǐ yà dí qí jiàn jiào chē ,hàn EVchuàng shì bǎn chē nèi jiē nà le nián yè liàng pí zhì lóng zhào 、bié de chē nèi de mù wén shì bǎn hé lǚ hé jīn cái zhì jun1 shì zhēn cái shí liào ,yī yàng chēng chí yī tǐ shì yùn dòng zuò yǐ kě xuǎn 。

pèi zhì shàng hàn EVchuàng shì bǎn yě dā zǎi le DiLink 4.0(5G)zhì néng wǎng jiē qià tǒng ,hé zuì xīn de DiPilotzhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì ,zēng zhǎng le gāo sù mén lù jià shǐ fǔ zhù 、jǐn pò chē dào lián jié fǔ zhù děng gōng xiào ,yǔ xiàn kuǎn bǐ nǐ fǔ zhù jià shǐ chéng dù huò dé le jìn shēng 。

dòng lì fāng miàn ,hàn EVchuàng shì bǎn yǒu liǎng qū yǐ jí sì qū chē xíng ,liǎng qū chē xíng jī diàn zuì nián yè gōng lǜ 180kW,zuì nián yè niǔ jǔ 350N.m,0-100km/hjiā kuài shí jiān wéi 7.9s,CLTCgōng kuàng xià xù háng lǐ chéng kě dá 715km;sì qū chē xíng zōng hé zuì nián yè gōng lǜ 380kW,zuì nián yè niǔ jǔ 700N.m,0-100km/hjiā kuài shí jiān wéi 3.9s,CLTCgōng kuàng xià xù háng lǐ chéng 610km。

mò le lái jiǎng yī shuō hàn EVqiān shān cuì xiàn liàng bǎn ,zuì chū gé què dāng rán jiù shì chē qī ,fàn zhe cuǐ càn xì shǎn de lěng cuì qīng sè ,ràng rén huǎng rú zhì shēn yú céng céng dié dié de shēng chén shān luán zhōng 。bié de lìng yǒu tàn hēi lún gū 、xūn hēi qián dēng 、xūn hēi wěi dēng jí gāo jī néng shí lǜ sì huó sāi kǎ qián děng yī xì liè zhuān shǔ tào jiàn ,xì jiē de dì fāng wú yī bú biǎo xiàn zhe zhè kuǎn xiàn liàng bǎn chē xíng de gāo guì shēn fèn 。chē nèi yī yàng yǐ “qiān shān cuì ”wéi zhǔ tí ,yǒu nián yè liàng jǐ pí lóng zhào ,zuò yǐ wéi xuán sè +lǜ sè shuāng pīn de yī tǐ shì de yùn dòng zuò yǐ ,dòng lì shàng zé yǔ EVbǎn de sì qū chē xíng bú yì 。

hóng diǎn chē píng

suī rán bǐ yà dí hàn jiā zú zài tóng jí zhī zhōng de shòu jià bú shì zuì gāo de ,shèn zhì bǐ yī xiē xīn quán shì chǎn wù dī le bú shǎo ,dàn lùn sān diàn jì néng tā bì rán shì lǐng xiān de ,zhè yě shì wéi hé hàn jiā zú zài shì chǎng zhōng kě yǐ huò xǔ huò dé guǎng fàn chéng rèn de yuán gù yuán yóu 。

zài bǐ yà dí qián bú jiǔ xuān bù de 3yuè fèn de xiāo liàng zhōng ,hàn jiā zú dān yuè xiāo liàng yǐ jīng jīng dào dá 12359liàng 。zhí huàn shàng liú yì de shì ,zhè zhào jiù zài méi yǒu DM-ichē xíng huán jìng xià chuàng zào de chéng jiù 。rú jīn gēn zhe hàn DM-ichē xíng de chā shǒu ,hàn jiā zú yě yíng lái le zhōu quán huàn xīn ,jiāng lái de shì chǎng tǐ xiàn yuè fā zhí huàn shàng qī dài 。

发表评论