坦克500 奢华硬派越野

坦克500 奢华硬派越野

坦克500于3月18日上市,而之以是选择在3月18日上市大抵是由于318国道的浪漫。坦克500是坦克家族的第二款车型,定位为中年夜型SUV ,售价区间为33.5万-39.5万元 。坦克500全系配备3.0T+V6策动机,非承载式车身。分为商务版以及运动版,有5座及7座选择。

运动版为三横幅中网 ,商务版为密幅中网 。运动版为18寸轮胎,商务版为19寸轮胎。运动版暗地里有小书包,商务版没有 ,不外可以选装。

坦克500的长宽高别离为4878(5070)/1934/1905妹妹,轴距为2850妹妹 。按照官方数据,坦克500的靠近角29.6°、拜别角24°、纵向经由过程角22° 、最小离地高度224妹妹、渡水深度达800妹妹。

内饰部门 ,坦克500重要凸显奢华感。其接纳全液晶仪表盘,并搭配三辐式多功效标的目的盘,中控屏为悬浮式设计 ,中控台造型很是年夜气 ,条理感统统,中心过道区域还配有电子换挡机谈判旋钮式功效按键,共同木质装饰板与皮质内饰 ,奢华感获得很好的揭示 。

科技配置方面,新车提供提供三屏联动,12.3寸仪表共同14.6寸中控屏和7寸后排节制屏 ,尽享极致智能体验。此外新车将提供主动驻车、先后桥差速锁 、低速四驱、燕飞利仕音响等配置。而且同时提供5座版以及7座版(2+3+2式)可选 。

动力部门,新车将搭载3.0T涡轮增压V6策动机,最年夜功率为354马力(260千瓦) ,最年夜扭矩为500牛·米 。传动方面,与之匹配的是9速手自一体变速箱和四轮驱动,该四驱体系接纳第三代智能四驱体系带有机械锁止功效 ,AWD使用全新电磁聚散器履行体系,并拥有11种地形模子越野选择。

侧开后备箱而且是电吸门,这对于于喜欢越野的伴侣来讲长短常知心的设计 ,关后备箱时不再用担忧尘埃扑面而来。

完美体育-官方app下载

【读音】:

tǎn kè 500yú 3yuè 18rì shàng shì ,ér zhī yǐ shì xuǎn zé zài 3yuè 18rì shàng shì dà dǐ shì yóu yú 318guó dào de làng màn 。tǎn kè 500shì tǎn kè jiā zú de dì èr kuǎn chē xíng ,dìng wèi wéi zhōng nián yè xíng SUV,shòu jià qū jiān wéi 33.5wàn -39.5wàn yuán 。tǎn kè 500quán xì pèi bèi 3.0T+V6cè dòng jī ,fēi chéng zǎi shì chē shēn 。fèn wéi shāng wù bǎn yǐ jí yùn dòng bǎn ,yǒu 5zuò jí 7zuò xuǎn zé 。

yùn dòng bǎn wéi sān héng fú zhōng wǎng ,shāng wù bǎn wéi mì fú zhōng wǎng 。yùn dòng bǎn wéi 18cùn lún tāi ,shāng wù bǎn wéi 19cùn lún tāi 。yùn dòng bǎn àn dì lǐ yǒu xiǎo shū bāo ,shāng wù bǎn méi yǒu ,bú wài kě yǐ xuǎn zhuāng 。

tǎn kè 500de zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4878(5070)/1934/1905mèi mèi ,zhóu jù wéi 2850mèi mèi 。àn zhào guān fāng shù jù ,tǎn kè 500de kào jìn jiǎo 29.6°、bài bié jiǎo 24°、zòng xiàng jīng yóu guò chéng jiǎo 22°、zuì xiǎo lí dì gāo dù 224mèi mèi 、dù shuǐ shēn dù dá 800mèi mèi 。

nèi shì bù mén ,tǎn kè 500zhòng yào tū xiǎn shē huá gǎn 。qí jiē nà quán yè jīng yí biǎo pán ,bìng dā pèi sān fú shì duō gōng xiào biāo de mù de pán ,zhōng kòng píng wéi xuán fú shì shè jì ,zhōng kòng tái zào xíng hěn shì nián yè qì ,tiáo lǐ gǎn tǒng tǒng ,zhōng xīn guò dào qū yù hái pèi yǒu diàn zǐ huàn dǎng jī tán pàn xuán niǔ shì gōng xiào àn jiàn ,gòng tóng mù zhì zhuāng shì bǎn yǔ pí zhì nèi shì ,shē huá gǎn huò dé hěn hǎo de jiē shì 。

kē jì pèi zhì fāng miàn ,xīn chē tí gòng tí gòng sān píng lián dòng ,12.3cùn yí biǎo gòng tóng 14.6cùn zhōng kòng píng hé 7cùn hòu pái jiē zhì píng ,jìn xiǎng jí zhì zhì néng tǐ yàn 。cǐ wài xīn chē jiāng tí gòng zhǔ dòng zhù chē 、xiān hòu qiáo chà sù suǒ 、dī sù sì qū 、yàn fēi lì shì yīn xiǎng děng pèi zhì 。ér qiě tóng shí tí gòng 5zuò bǎn yǐ jí 7zuò bǎn (2+3+2shì )kě xuǎn 。

dòng lì bù mén ,xīn chē jiāng dā zǎi 3.0Twō lún zēng yā V6cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 354mǎ lì (260qiān wǎ ),zuì nián yè niǔ jǔ wéi 500niú ·mǐ 。chuán dòng fāng miàn ,yǔ zhī pǐ pèi de shì 9sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng hé sì lún qū dòng ,gāi sì qū tǐ xì jiē nà dì sān dài zhì néng sì qū tǐ xì dài yǒu jī xiè suǒ zhǐ gōng xiào ,AWDshǐ yòng quán xīn diàn cí jù sàn qì lǚ háng tǐ xì ,bìng yōng yǒu 11zhǒng dì xíng mó zǐ yuè yě xuǎn zé 。

cè kāi hòu bèi xiāng ér qiě shì diàn xī mén ,zhè duì yú yú xǐ huān yuè yě de bàn lǚ lái jiǎng zhǎng duǎn cháng zhī xīn de shè jì ,guān hòu bèi xiāng shí bú zài yòng dān yōu chén āi pū miàn ér lái 。

发表评论